دوم فروردین زادروزتولد پدر شعبده بازی ایران دکتر بهروز کریمی و روزشعبده باز

🔵دوم فروردین زادروزتولد پدر شعبده بازی ایران دکتر بهروز کریمی و روزشعبده باز
🔴 بر تمامی هنرمندان عرصه صحنه شعبده بازی گرامی باد
🔶امیر علی افتخاری عضو انجمن شعبده بازان بین المللی از استان گلستان
@alborzegolestan

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۰۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۴:۳۰ ب.ظ

دیدگاه