درمانگاه دکتر وحید کردکوی بعنوان اولین مرکز در مانی پیشرو درنسخه نویسی الکترونیکی استان گلستان ار سوی بیمه سلامت انتخاب شد

به گزارش صبح گلستان  درمانگاه خصوصی دکتر وحید شهرستان کردکوی بعنوان پایلوت استانی اولین مرکز پزشکی در استان گلستان مجهز به سیستم نسخه الکترونیکی ازسوی بیمه سلامت گلستان  استان گلستان  انتخاب شد.

دکتر وحید حسینی مدیر این در ما نگاه در مصاحبه اختصاصی گفت ؛ اجرای این طرح در مراکز درمانی مزیت های فروانی دارد از جمله حدف برگه های اصافی و عدم سو استفاده از دفترچه و سرعت در کار جهت ارائه  خدمات درمانی می باشد.

وی افزود: با اجرای این طرح ک جا افتادن آن سرعت کار و خدمات سریعتر انجام می شود و از نظر روانی نیز آرامش برای پزشک  و مریض بوجود می آید.

مدیر درمانگاه دکتر وحید سپس گفت:با این طرح مریض با کد ملی به مراکز درمانی مراجعه می کند  و طی مراحلی به داروخانه یا آزمایشگاه معرفی می شود.

لازم به تو ضییح می باشد همزمان با سراسر کشور هر استان یک شهر بعنوان نمونه جهت اجرای طرح نسخه نویسی، الکترونیکی انتحاب شده است .

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲:۴۳ ب.ظ

دیدگاه