از محقق نمونه در حوزه منابع طبیعی گلستان تقدیر شد


در دومین روز از هفته منابع طبیعی از محقق نمونه در حوزه منابع طبیعی تقدیر شد.
دکتر مجید محمد اسماعیلی دانشیار دانشگاه گنبد کاووس به عنوان محقق نمونه در زمینه منابع طبیعی تقدیر شد.
ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گفت:با همت دکتر اسماعیلی مجری پروژه های تحقیقاتی گونه های مرتعی دانشگاه گنبدکاووس دو گونه مرتعی بومی مناطق شمال گلستان به نام های ‘asteragalus podolobus’ یا گون علوفه ای و ‘lycium’ یا دیو خار ترکمنی، توسط تیم تحقیقاتی این دانشگاه احیا شد و هم اکنون کار تکثیر بذر و کاشت این دو گونه که نسبت به شرایط اقلیمی خشکی و کم آبی منطقه سازگار هستند، پس از پنج سال کار تحقیقاتی درحال انجام می باشد.
قزل سفلو در این زمینه افزود:
ارتباط و هم افزایی بیشتر دانشگاه با این اداره کل برای احیا و توسعه منابع طبیعی ضروری است ، و جنگل ها و مراتع استان بشدت نیاز به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی دارد.
دکتر مجید محمد اسماعیلی دانشیار دانشگاه گنبد کاووس به عنوان محقق نمونه در زمینه منابع طبیعی تقدیر شد.
ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گفت:با همت دکتر اسماعیلی مجری پروژه های تحقیقاتی گونه های مرتعی دانشگاه گنبدکاووس دو گونه مرتعی بومی مناطق شمال گلستان به نام های ‘asteragalus podolobus’ یا گون علوفه ای و ‘lycium’ یا دیو خار ترکمنی، توسط تیم تحقیقاتی این دانشگاه احیا شد و هم اکنون کار تکثیر بذر و کاشت این دو گونه که نسبت به شرایط اقلیمی خشکی و کم آبی منطقه سازگار هستند، پس از پنج سال کار تحقیقاتی درحال انجام می باشد.
قزل سفلو در این زمینه افزود:
ارتباط و هم افزایی بیشتر دانشگاه با این اداره کل برای احیا و توسعه منابع طبیعی ضروری است ، و جنگل ها و مراتع استان بشدت نیاز به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی دارد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱۰ ق.ظ

دیدگاه