- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

نظری معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان:رضایتمندی معلمان ،خدمات سفر باکیفیت و شایسته و رفاه اجتماعی از اولویت های اصلی ستاد اسکان اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد

به گزارش صبح گلستان جلسه ستاد اسکان نوروز ۹۸ آنروز با حضور گوهری راد مدیر کل و نظری معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش و مسیولین ذیربط در خانه معلم گرگان برگزار شد.

در این نشست ابتدا نظری معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش  ضمن تشکر از کسانی که اسکان سال ۹۷ زحمت کشیدن و همکاران خود که برای اسکان نوروز ی سال۹۸ زحمت کشیدند تشکر و قدر دانی کرد وگفت:کار اساسی  کاری است که هر سالبا سال قبل متفاوت  باشدو همه باید تلاش کنند تا به آن نقطه مطلوب برسد.

وی اظهار کرد :رضایتمندی معلمان ،خدمات سفر باکیفیت و شایسته و رفاه اجتماعی اولویت های اصلی ستاد اسکان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان است.

نظری افزود: هتل داری و سوئیت داری اولویت ما نیست. درآمدزایی صرف هم باتوجه به تعرفه های سه گانه (ویژه.الف.ب) قطعا مدنظر نیست.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش وپروزش گلستان تصریح کرد: استقبال از مبدا از طریق نرم افزارها و اپلیکیشین استانی تا مقصد با ظرقیت کروکی. جاذبه های استان وشهرستان و پذیرش و….از ابتکارات ستاد اسکان نوروز۹۸ گلسنان است.

وی افزود:بعضی از کارهای آموزش و پرورش  مانند اسکان در قضاوت عمومی است که مورد ارزیابی کل فرهنگیان و مهمانان قرار می گیرد.

معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش در ادامه تاکید کارآموزش و پرورش می تواند استان گلستان را پایلوت گردشگری کند و مدارس در این ایام باید ۱۰۰درصد رنگ و بوی مسافر پذیری بگیرد و فضا ها باید نشاط و شادابی در خود داشته باشد.

وی در ادامه از مدیران خواست کل کلاسهایی که برای اسکان نوروز ی در نظر گرفته می شود از نظر امنیتی  و محکم کاری درب های کلاس نهایت توجه شود تا امانتداری به وضوع حس شود و کلیدها راسا تحویل مسافرین گردد.

در ادامه آمار و اطلاعات اسکان نوروزی ۹۸ اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان  به شرح زیر اعلام شد:

تعداد کل پایگاههای استان جهت اسکان  تعداد ۱۷ پایگاه در شهرهای استان می باشد

تعداد کل مدارس در اختیار اسکان نوروز ی جمعا ۱۱۷ مدرسه با ۵۲۹ عوامل اجرایی می باشد

تعداد کل کلاسهای قابل استفاده جهت مسافرین اسکان نوروز ی ۱۵۱۷ کلاس می باشد  که به سه نوع دسته بندی شده اند

۱-کلاس ویژه ۲۹۵ کلاس

۲-کلاس نوع  الف ۸۰۹ کلاس

۳-کلاس نوع ب ۴۱۳ کلاس می باشد.

[1]

۷ [2]

 

 

0 [3]
0 [3]