سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان:مشارکت در ارتقاء توسعه اجتماعی از مهم ترین شاخص های سازمان های غیر دولتی است

جلب مشارکت بخش خصوصی در ارتقای وضعیت زنان و خانواده
به گزارش البرز گلستان سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان در اولین اتاق فکر مشارکت اقتصادی بانوان که در شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار شد، با بیان اینکه بخش دولتی به تنهایی نمی تواند توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دوش بکشد،تأکید کرد: باید همگی دست به دست یکدیگر گوشه ای از این وظیفه اجتماعی را بر عهده بگیریم.

الهه غیناقی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی اذعان کرد: مشارکت در ارتقاء توسعه اجتماعی از مهم ترین شاخص های سازمان های غیر دولتی است.

وی سیاست دولت برای تحقق برنامه ها را مشارکت بخش خصوصی و توجه به رویکرد اجتماع محور دانست و با اشاره به اینکه بخش خصوصی به عنوان شرکای دولت محسوب می شوند، گفت: باید در ارتقای حوزه زنان و خانواده، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی را به مشارکت جلب کنیم.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۲۶ ق.ظ

دیدگاه