مدیر عامل شرکت توزیع نیروی استان گلستان: با۷۱۶۲۲۱مشترک برق دراستان ، دربعد از انقلاب به ۷۶۹درصدافزایش رشد رسیده است

به گزارش البرز گلستان بعد از ظهر امروز مهندس نصیری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی استان گلستان و معاونین وی به مناسبت چهلمین سالگردپیروزی انقلاب برگزارگردید.

نصیری اظهار  کرد: قبل ازانقلاب روستاهای برق دار ۳۱۶ روستابوده و بعد از انقلاب ۷۱۵ روستا افزوده شده است  که جمعا به ۱۰۳۱ روستا رسیده است.

وی تعداد مشترکین قبل ازانقلاب  ۸۲۳۷۶ مشتر ک بود که بعد از انقلاب  تعداد ۶۳۳۸۴۵ مشترک اضافه شده است که جمعا در سطح استان ۷۱۶۲۲۱ مشترک وجود دارد که ۷۶۹ درصد رشد داشته داشته است.

مهندس نصیری شبکه فشار ضعیف در قبل از انقلاب را ۱۳۹۵ کیلومتر اعلام کرد که بعد از انقلاب  ۶۱۴۸ کیلومتر افزوده شده است که جمع کل احداث شده ۷۵۴۳  کیلومتر  بوده که درصد رشد آن ۴۴۱ درصد می باشد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی استان گلستان  همچنین از رشد ۸۳درصدی شبکه فشار متوسط و ۹۲درصدی ظرفیت ترانسفور ماتور در پس از انقلاب خبر داد

وی همچنین  ازاحداث نیروگاه ۷مگاواتی  مقیاس کوچک با هزینه بالغ ۳۵۰ میلیارد  ریال و احداث نیروگاه ۶ مگاواتی  با هزینه بالغ  بر ۱۸۰ میلیارد ریال و برقرسانیباانرژی خورشیدی با هزینه بالغ بر نزدیک به ۵ میلیارد  ریال  باافتتاح در سال۹۸خبر داد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۶ ق.ظ

دیدگاه