حسینی معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش گلستان از دوره توانمند سازی مدیران اردوگاه های فرهنگی وتربیتی استان گلستان در اردوگاه نشاط گرگان خبر داد

به گزارش البرز گلستان دوره توانمند سازی مدیران اردوگاه های فرهنگی وتربیتی استان گلستان در اردوگاه نشاط گرگان برگزار شد.
در این دوره آقای حسینی معاون پرورشی وفرهنگی بر اجرای طرح تحول آفرینی،بهبود وارتقاءبهره وری در برنامه ها وفعالیت های اردوگاه هاتاکید نمودند.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در یکشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۳:۲۹ ب.ظ

دیدگاه