مهندس قائمی معاون بهره برداری و دیسپاچینک شرکت توزیع نیروی برق گلستان ازامکان قرائت فیدرهای فشار متوسط در شرکت توزیع نیرو استان خبر داد 

  • به گزارش البرز گلستان مهندس بهرام قائمی ازامکان قرائت فیدرهای فشار متوسط در شرکت توزیع نیروی برف استان گلستان خبر داد
  • ۹

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۴ ب.ظ

دیدگاه