- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

دکتر مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان خبرداد:کشاورزان سطح سبز محصولات گندم ، کلزا و جو را حتما در مراکز جهادکشاورزی به ثبت برسانند تا خرید محصولات به آسانی صورت گیرد

✅ بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در سال جاری به ریاست دکتر مهاجر رییس این سازمان و با حضور اعضای شورا صبح امروز ۴ دی ۹۷ با هدف بررسی آخرین وضعیت و فعالیت های بخش کشاورزی استان در محل این سازمان برگزار شد.

?دکتر مختار مهاجر در این جلسه با اشاره به تمهیدات لازم در نظر گرفته شده برای کشت و داشت محصولات کشاورزی نسبت به خرید بموقع و پرداخت وجه آن توسط دولت در زمان برداشت خبر داد و تاکید کرد :کشاورزان سطح سبز محصولات گندم ، کلزا و جو را حتما در مراکز جهادکشاورزی به ثبت برسانند تا خرید محصولات به آسانی صورت گیرد.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان افزود :خرید محصولات مورد اشاره بر اساس سامانه انجام خواهد شد.

?در ادامه جلسه جلسه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان در خصوص وضعیت ثبت محصولات در سامانه بهره برداران و مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان هم در رابطه وضعیت توزیع فرآوری های دامی در استان بصورت جداگانه گزارش ارایه داد

0 [1]
0 [1]