- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

متن در خواست صندوق بازنشستگی کشوری استان گلستان به مهندس کوسه غراوی دبیر مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش صبح گلستان صندوق بازنشستگی کشوری استان گلستان در نامه به دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از بازنشستگان  و احقاق حقآنان شد

متن درخواست به شرح زیر می باشد:
جناب آقای مهندس کوسه غراوی. نماینده محترم مردم شریف شهرستان مینودشت و کلاله در مجلس شورای اسلامی و دبیر مجمع نمایندگان استان
. همانطور که مستحضرید طبق ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت ها و برخورداری از مزایای شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران، قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اعمال گردد. لذا انتظار دارد در حمایت از صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان اعتبار لازم به مبلغ پانزده هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۸ ملحوض شود و با عنایت به دغدغه و نگاه ویژه حضرتعالی به قشر فرهیخته پیشکسوتان ،خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا منابع لازم از مجرای قانونی (کمیسیون تلفیق) پیش بینی و تامین اعتبار شود. شایان به ذکر است با توجه به مشکلات این عزیزان در امر درمان و پرداخت حقوق بازنشستگان و بدهی دستگاههای اجرایی جهت حمایت از صندوق و بازنشستگان مساعدت شایسته به عمل آید. قبلا از تلاش مجدانه حضرتعالی کمال سپاس و تشکر را دارد و به همین منظور مطالبی چند در خصوص پیگیری مشکلات به شرح ذیل اعلام میدارد:

پیشنهادات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری:
تبصره ۱- با عنایت به ماده ۵ قانون قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کشور مصوب۹۷/۳/۲۲ مبنی بر تکلیف دولت در پیش‌بینی پرداخت مزایای بازنشستگی و با توجه به واگذاری تعداد ۳۹ شرکت به بخش خصوصی، دولت مکلف است بابت کمک هزینه حق عائله مندی و حق اولاد همچنین عیدی یک ساله ۱۳۹۸ بازنشستگان و موظفین شرکت ها، اعتبار لازم به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال جهت پرداخت در اختیار صندوق بازنشستگی کشور قرار دهد.
دلایل توجیهی:
با عنایت به اینکه کمک هزینه حق عائله مندی و حق اولاد همچنین عیدی به بازنشستگان و موظفین، جزء کمک های دولت محسوب میگردد و از آنجاییکه دستگاههای اجرایی مجمع شرکت های دولتی که بایستی این موارد را از منابع مالی داخلی خود تامین نمایند در مواردی از پرداخت این کمک ها به بازنشستگان خود خودداری نموده‌اند و از طرفی این مشکل در شرکتهای واگذاری بزرگتر است و پرداخت این کمک ها کاملا متوقف شده است لذا به منظور حمایت از این قبیل بازنشستگان و موظفین، بهتر است اعتبار آن به صندوق بازنشستگی کشوری داده شود تا از این طریق به ایشان تعلق و پرداخت گردد.
تبصره ۲- دولت مکلف است به منظور پرداخت کمک هزینه حق اولاد فرزند چهارم به بعد بازنشستگان که پیش از این اعتبار آن پیش‌بینی و پرداخت نشده است، مبلغ ۱۲٫۵ میلیارد ریال جهت پرداخت در سال ۱۳۹۸ در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار دهد و نیز جهت معوقه سال ۱۳۹۸ در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار دهد و نیز جهت معوقه سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۸ مجموعا مبلغ ۵۶۰۰۰ میلیارد ریال.
دلایل توجیهی:
با عنایت به این که پرداخت کمک هزینه اولاد به فرزند چهارم به بعد تکلیف شده که به دلیل تامین اعتبار ان برای این صندوق تا کنون،پرداخت ان میسر نگردیده است و از آن جائیکه این موضوع از سوی بازنشستگان مشمول مصرانه پیگیری می باشد لذا ضرورت دارد تا اعتبار آن در اختیار این صندوق قرار گیرد تا نسبت به پرداخت کمک هزینه مربوط به مشمولین اقدام لازم صورت پذیرد.
تبصره ۳- با عنایت به اینکه کمک هزینه حق عائله مندی و اولاد و عیدی شامل کلیه بازنشستگانی که به صورت خویش فرما بازنشسته شده‌اند، دولت مکلف است مبلغ ۷۳ میلیارد ریال بابت اعتبار پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی ایشان را جهت پرداخت در سال ۱۳۹۸ در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار دهد.
تبصره ۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور برخوردارند، در غیر این صورت حسب اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، اداره کل خزانه مکلف است مطالبات صندوق را از سرجمع اعتبارات دستگاه مربوطه کسر و به حساب صندوق واریز نماید.
دلایل توجیهی با عنایت به اینکه در حال حاضر تعداد ۵۴۲ نفر بازنشسته به صورت خویش فرما در صندوق بازنشستگی می باشد و اکثریت آنها کسانی هستند که به موجب ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم و ماده ۶ قانون احکام دائمی قوانین برنامه پس از بازخریدی اخراج و استعفا از دستگاه دولت منتزع و کماکان نسبت به ادامه پرداخت کسور بازنشستگی حق بیمه بازنشستگی خود اقدام و سپس بازنشسته شده اند و به دلیل آن که ارتباط آنها با دستگاه اجرایی مربوط قطع شد، حق عائله مندی و حق اولاد و عیدی تاکنون دریافت ننموده اند و از آنجایی که حق عائله مندی و حق اولاد و عیدی طبق قانون بایستی شامل کلیه بازنشستگان دولتی گردد لذا پیشنهاد می نماید اعتبار لازم در این خصوص در اختیار صندوق بازنشستگی قرار گیرد تا نسبت به پرداخت آن به مشمولین اقدام لازم صورت پذیرد.

جعفری مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان گلستان

0 [1]
0 [1]