رهبری قائم مقام مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان :توجه به منابع انسانی مهمترین عامل موفقیت سازمان ها/ در حال حاضر انسان محور اقتصاد نوین است

قائم مقام مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان توجه به منابع انسانی را مهمترین بعد موفقیت سازمان ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، انسان محور اقتصاد نوین است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان، محمد رهبری در جمع کارکنان شرکت دهکده اقتصادی امید جلین اظهار کرد: آهنگ تغییرات در دنیا زیاد است و اقتصاد بسته، اقتصاد بدوئن برنامه و اقتصادی که به منابع انسانی توجهی نداشته باشد، محکوم به شکست است و در چنین شرایطی توانمندسازی کارکنان یکی از روش هایی است که موجب رشد سازمان ها می شود.

وی افزود: توجه به منابع انسانی مهمترین عامل موفقیت سازمان هاست و در حال حاضر انسان محور اقتصاد نوین است.

قائم مقام مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد: دنیای آینده نیاز به انسان هایی دارد که بتوانند در تغییرات نقش آفرینی کنند تا موجب رشد سازمان شوند و این انعطاف پذیری مستلزم آموزش کارکنان است.

وی خاطرنشان کرد: هدف تشکیل شرکت های سرمایه گذاری ارزش آفرینی، هم افزایی، هدایت و اعمال کنترل توسط خود افراد است لذا در چنین شرکت هایی ریسک سرمایه گذاری بالاست.

رهبری اذعان کرد: سازمان هایی که در مسیر توسعه هستند تمایل به رشد دارند و این رشد نیاز به نیروی انسانی دارد که همراه، یادگیرنده و توانمند باشد.

وی تصریح کرد: ایجاد همگرایی در نیروی انسانی و روابط بین آن ها، جلب مشارکت کارکنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری از جمله روش هایی است که مدیریت سازمان های سرمایه گذاری پیشرو باید به کار گیرند.

قائم مقام مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان ناپایداری را از جمله ویژگی های کسب و کارهای جدید عنوان کرد و گفت: وقتی ناپایداری وجود دارد، پویایی ،  نوآوری ، خلاقیت و تنوع شکل می گیرد. لذا روش های مدیریتی نیز باید به فراخور شرایط تغییر کند.

  • وی دولت، بخش خصوصی و تعاونی را سه بازوی اقتصاد کشور برشمرد و افزود: وجود تفکرات سنتی در بدنه دستگاه های اجرایی دلیل عدم چالاکی بخش دولتی در اقتصاد است و برای رشد اقتصاد باید به بخش خصوصی و تعاونی اعتماد کنیم.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۲۰ ق.ظ

دیدگاه