- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

روحانی فر بخشدار مرکزی‌ کردکوی:اجرای طرح روستای بدون بیکار مستلزم همکاری و تعامل کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط با بخشداری

روحانی فر بخشدار مرکزی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان درخصوص اجرای طرح روستای بدون بیکار بر همکاری و تعامل کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط با بخشداری تاکید کرد و افزود ، در سال ۹۷ در شهرستان کردکوی ۵ روستای قلندرآیش ، چقر، کنداب، زراع محله و اسلام آباد مشمول اجرای طرح قرار گرفتند و کلیه ویژگیهای جغرافیایی ، اقتصادی وانسانی روستاها همراه با مسائل و مشکلات شناسائی و اولویت های ارائه خدمات به دستگاههای اجرائی مرتبط اعلام گردد.
بخشدار مرکزی اجرای طرح روستای بدون بیکار را هدایت طرحها ، برنامه های اجرائی و پروژه های مختلف در بخشهای مختلف عمران ، آموزش ، گردشگر، اشتغالزائی و… به روستاهای مذکور عنوان کرد و تسریح نمود؛فقط اعطای تسهیلات به متقاضیان نمی تواند ملاک کاهش نرخ بیکاری به اهالی روستاها باشد و بسیاری از اهالی ظرفیت و توانائی دریافت تسهیلات و ارائه ضمانت های را ندارند. بنابراین می توان با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای لازم در بخشهای مختلف فعالیت باتوجه به ظرفیت های روستاها بسترهای لازم را به منظور ایجاد اشتغال پایدار فراهم نمود.

0 [1]
0 [1]