پیام این هفته / آمارها نشان می دهند اعتیاد اکثر معتادان ابتدا از مصرف تفریحی و تفننی مواد شروع می شود.

پیام این هفته

آمارها نشان می دهند اعتیاد اکثر معتادان ابتدا از مصرف تفریحی و تفننی مواد شروع می شود.

 

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در یکشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۱۳ ب.ظ

دیدگاه