پیام این هفته / یک سوال: همه می دانند اعتیاد بد است. پس چرا بعضی افراد معتـاد مـی شـوند؟ آگـاه باشـیدفقـدان مهارت های لازم موجبات آسیب پذیری فرزندان را فراهم خواهد کرد.

پیام این هفته

یک سوال: همه می دانند اعتیاد بد است. پس چرا بعضی افراد معتـاد مـی شـوند؟ آگـاه باشـیدفقـدان مهارت های لازم موجبات آسیب پذیری فرزندان را فراهم خواهد کرد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲:۳۲ ب.ظ

دیدگاه