نظری معاون توسعه و پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان از عضویت آموزش و پرورش گلستان در کار گروه استانهای محروم و مرزی کشور خبر داده است

به گزارش البرز  گلستان قدرت نظری معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در نشست با خبرنگاران  از عضویت اداره کل آموزش و پرورش گلستان در کار گروه استانهای محروم و مرزی خبر داده است.

وی در ادامه اظهار داشت :با توجه به سفر وزیر آموزش و پرورش در هفته دولت  و حضور در نشست شورای آموزش و پرورش استان عضویت گلستان در این سفر مطرح شد که مورد قبول وزارت قرار گرفت.

معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان همچنین خاطرنشانکرد: این کارگروه قبلا دارای ۴عضو بوده که با مصوبه جدید به۸ استان رسیده است که گلستان جز این هشت عضو قرار گرفت.

نظری از مزایای عضویت در این کار گروه  برخورداری از  اعتبارات ویژه مرزی و دانش آموزان بازمانده از تحصیل و دانش آموزان محروم و بی بضاعت نا م برد.

وی عضویت در این کار گروه که به نفع دانش آموزان محروم و بی بضاعت می باشد مساعدت و پیگیری  وزیر آموزش و پرورش و  گوهری راد مدیر کل  و معاونت توسعه و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان نا برد.

 

 

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۳:۱۰ ب.ظ

دیدگاه