بازدیدمهندس رئیس السادات معاون دفتر نظام بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تاسیسات و زیر ساختهای شبکه تعاونی تولید روستایی پیوند شهرستان آق قلا 

مهندس رئیس السادات معاون دفتر نظام بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تاسیسات و زیر ساختهای شبکه تعاونی تولید روستایی پیوند شهرستان آق قلا  بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی گلستان؛ مهندس رئیس السادات باتفاق مهندس کیاالحسینی و مهندس حسینی معاون و کارشناس مسئول نظام بهره برداری سازمان استان ، مهندس منقوش رئیس اداره تعاون روستایی آق قلا بهمراه مدیران سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای و تعاون روستایی استانهای خوزستان و ایلام و همچنین مهندس جعفری مدیر عامل اتحادیه‌ تعاونیهای تولید زرخیزدشت استان و کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی آق قلا از تاسیسات و پروژه های شبکه تعاونی تولید روستایی پیوند از جمله طرح انتقال آب ، اجرای طرح مدیریت مشارکتی آب وادوات شرکت بازدید و از نزدیک با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت دیدار و گفتگو نمودند.
در ادامه بازدید معاون دفتر نظام بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شرکت تعاونی تولید پیوند ضمن تأکید بر میدان وسیع فعالیتهای پیش روی تعاونیهای تولید تحت پوشش سازمان تعاون روستایی استان ، خواستار برنامه‌ریزی مناسب و حرفه ای بمنظور اثربخشی هرچه بیشتر در زنجیره تأمین و عرضه محصولات کشاورزی توسط این گونه تشکلها شد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۴:۱۳ ب.ظ

دیدگاه