نوزادان چهار قلو دربیمارستان آل جلیل آق قلا (گلستان) چشم به دنیا گشودند

به گزارش البرز گلستان زایمان چهار قلو هم اکنون توسط متخصص زنان خانم دکتر فریدونی در بیمارستان آل جلیل آق قلا
در این زایمان قل اول به صورت طبیعی بدنیا امد و به دلیل پرزنتاسیون ترنس ورس در قل های بعدی سه قل دیگر به صورت سزارین متولد شدند .
حال هر چهار قل و مادرخوب اعلام شده است .

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱:۳۲ ب.ظ

دیدگاه