بازدید جانشین مدیرکل بهزیستی گلستان از مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد بانوان بهزیستی شهرستان گنبد کاووس

بازدید جانشین و مشاور مدیرکل بهزیستی استان از مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد بانوان بهزیستی شهرستان گنبد کاووس

به گزارش صبح گلستان ، میرفندرسکی _ جانشین و مشاور مدیرکل بهزیستی استان گلستان در کمپ درمان و بازتوانی اعتیاد “کوثر” گنبد کاووس حضور یافت و از قسمت های مختلف این مرکز بازدید کرد. میرفندرسکی در دیدار با مددجویان مقیم در مرکز، اعتیاد رد بعنوان آسیبی که علاوه بر فرد،خانواده و جامعه را درگیر خود می کند گفت: اصول حاکم بر درمان و بازتوانی اعتیاد بر پایه ایجاد خودآگاهی در معتادین می باشد تا بدینوسیله فرد معتاد به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یافته تا با افزایش تاب آوری زمینه مواجهه صحیح با شرایط پر خطر را آموخته و در نهایت با مهارتهای کسب شده ضریب ایمنی در شرایط بحرانی برای فرد مهیا گردد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۶ ق.ظ

دیدگاه