نوجوانان عزیز: اشتباه نکن، چهره فرد تعارف کننده موادمخدر و روانگـردان زشـت، کثیـف و خـلاف نیست.

پیام این هفته

نوجوانان عزیز: اشتباه نکن، چهره فرد تعارف کننده موادمخدر و روانگـردان زشـت، کثیـف و خـلاف نیست.

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲:۵۰ ب.ظ

دیدگاه