مهندس زمانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن گلستان:از محل حساب ۱۰۰ امام (ره)تعداد۷۶ واحد مسکونی بصورت رایگان در سال ۹۷احداث و۵۰ واحد آن تحویل شده است

به گزارش البرز گلستان مهندس زمانی نژاد امروز ظهر در نشست با اصحاب رسانه استان حضور پیدا کرده واظهار کرد:بنیاد مسکن بعنوان یک نهاد غیر دولتی و در چهار چوب دولت فعالیت های چشمگیری دارد و فلسفه وجود ان حساب۱۰۰ امام بود که منشا خیر و برکت بوده است.

وی افزود: از محل حساب ۱۰۰ تعداد۷۶ واحد مسکونی  در سال ۹۷احداث گردیده است که حدود ۵۰ دستگاه ساخته و تحویل شده است بصورت رایگان

حدود ۲۶۵واحد مسکونی بصورت رایگان در کل تحویل شده است.

مهندس زمانی نژاد افزود سال ۲۰۰هزار درسطح کشور مسکن روستایی که سهم استان به ۶هزار واحد می رسد

وی افزود حدود۲۰۰نفر ناظر فنی در سطح روستاها در ساخت مسکن نظارت کنند و بر اساس گزارش ناظر وام پرداخت می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن گلستان سپس گفت: هدف اصلی طرح نوسازی مسکن نوسازی روستایی روستا هایی که در خطر می باشنددر نظرمیباشد.

وی افزود در شهرهای زیر ۲۵هزار نفر وام روستایی پرداخت می شود حدود ۱۳۲ دفتر طراحی نقشه ها ایجاد شده و حدود ۱۵۰ تیپ نقشه آماده شده است

وحدود ۷۰ هزار واحد معرفی به بانک داشته ایم.

زمانی نژاد همچنین افزود: در حدود ۲ملییارد تومان وام بلاعوض به افراد نیازمند  درحال ساخت داده می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن گلستان در ادامه در باره عمران روستایی گفت:حدو ۱۰۵۲روستای کد دا ر داریم و حود ۵۳۰روستا اجرای طرح هادی شامل جدول و آسفالت سازی انجام شده است.و  حدود ۲۵ ملیارد تومان تزیق اعتبار شده است.

وی افزود:حدود ۴۰۰ روستا طرحهای ان از ۱۰ سال گذشته است که نیاز به ۴۰ ملییارد تومان نیاز به اعتبار جهت بازسازی دارد.

زمانی نژاد کفت: جمعیت زیاد الحاق به بافت دارد  باید طبق ماده ۴به روستاییان نیازمند تحویل شود و افراد نیازنند زمین رایگان اهدا می شود.

وی افزود امسال ۱۵هزار تن سهمیه قیر برای روستاها مهیا کردیم تنها دستگاهی که در حال فعالیت می باشد و به در و دیوار می زند بنیاد می باشد بنیاد مسکن هر کاری را در قالب قانون و مصوبه مجلس انجام می شود و ما بدنبال عدم کاربرب زمینهای کشاورزی می باشیم.

زمانی نژاد گفت در روستاههای که بافت تاریخی دارند بعضی از روستاهها طرح تمام شده و جشن نیز گرفته شده است. و ۱۸۰ روستا بازنگری شده است.

وی تاکید کرد ما بدنبال کیفیت کار هستیم وتسلیم جو سازی نمی شویم .

وی گفت :هر۵ سال بنیاد از ویژگیهای مسکن روستایی آماری تهیه می کند و نزدیک به ۸۰درصد امار گرفته شده است   و نزدیک به ۲۸۴ روستا به صورت رندوم آمار گیری می شود.

زمانی تژاد همچنین اظهار کرد:در مسکن شهری نیز۱۴۰ واحدی علی آباد دردست تهیه می باشد و۲۱۴۰ واحد مسکن اقشار کم در امد در قالب کم در امد ۱۷۲۵واحد تحویل شده است۰

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۷:۲۹ ق.ظ

دیدگاه