محبوبه رجب نسب مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان :اهم برنامه های کانون استان، توسعه ی انسانی با تکیه بر مقوله ی آگاهی در محورهای خردورزی، فرهنگی، ادبی، علمی و هنری

محبوبه رجب نسب مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان درنشستی در باره اهم برنامه های این کانون گفت :اهم برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، توسعه ی انسانی با تکیه بر مقوله ی آگاهی در محورهای خردورزی، فرهنگی، ادبی، علمی و هنری با محوریت تقویت مهارت تمرین زندگی می باشد.
اساسا نمونه ای از مدیریت علمی بر مبنای الگوی برنامه ریزی تاف( تهدید اسیب فرصت)، الگوی برنامه نویسی مساله محور و تدوین طرح ها ی عملیاتی در چارچوب اهداف، برنامه ها و اساسنامه ی کانون، سند چشم انداز ۱۰ ساله و برنامه ی ۵ ساله برای مخاطبین ۶ الی ۱۸ سال مد نظر می باشد.
در این راستا، با بهره گیری از تیم مشاورین علمی و متخصص و ساماندهی ستاد توسعه ی مدیریت استانی در شاخصهای اختصاصی و عمومی و تشکیل کمیته ها و کارگروهها برمبنای نهادینه کردن اخرین تعریف یونسکو از سواد که به معنی ” توانایی تغییر ” می باشد را برنامه ریزی نموده و مراحل پیشرفت کار رسانه ای خواهد شد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۵:۴۸ ب.ظ

دیدگاه