اولین اتاق فکر تخصصی در استان گلستان با حضور شاغلین و بازنشستگان در معاونت پرورشی اداره کل آموزش وپرورش گلستان برگزار شد

اولین جلسه شورای راهبردی و مشورتی حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

به گزارشالبرز گلستان درپی انتصاب سیدخلیل حسینی پاسندی به سمت معاون امور پرورشی و فرهنگی مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان و نظر به توجه ویژه ایشان دراستفاده از ایده های صاحب نظران حوزه فعالیتهای پرورشی و تربیتی و فعالیتهای دانش آموزی و براساس برنامه ریزی و دعوت قبلی اولین جلسه شورای راهبردی و مشورتی این حوزه  درمحل سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان تشکیل شد
دراین جلسه آقای حسینی (معاون پرورشی اداره کل ) را آقایان
دکتر عبداللهی فرریاست اداره مشاوره
و حاج احمد کردریاست اداره امورتربیتی
حاج رضا حسینی ریاست اداره قرآن
و حاج محمدضیائی ریاست اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان همراهی میکردند
جلسه باتلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید
سپس حاج احمدکرد ضمن خیرمقدم به مدعوین اهداف کلی برپایی جلسه را بیان نمودند
درادامه آقای سیدخلیل حسینی انتظارات خویش را از جمع و جلسه بیان داشتند که اهم انتظارات ایشان : رویکرد نقادانه درکنار ارائه پیشنهادات اجرایی مشخص درجهت هرچه بهتر پیاده کردن برنامه های تربیتی وارائه دیدگاههایی که قابلیت اجرا در بطن و کف مدرسه داشته باشند
ایشان همچنین خواستارجلسات بصورت تشکیل کارگاههای تخصصی با موضوعات مشخص شدند و درهمین زمینه اظهار داشتند که این شورا نه تنها در عرصه تصمیم سازی که در عرصه تصمیم گیری هم میتواند به معاونت پرورشی اداره کل کمک فکری و برنامه ای آرایه نماید
در ادامه هریک از مدعوین نقطه نظرات خویش را بیان کردند که قرار شد از سوی معاونت پرورشی و تیم اداری ایشان مورد توجه و بررسی قرار گرفته و با تعیین اولویت مهمترین آنها بعنوان دستور کار جلسات و کارگروههای تخصصی این شورا در نظرگرفته شود

براساس تصمیم اعضاء جلسه و تآئید معاونت پرورشی این جلسات هرماه یکبار ودرصورت ضرورت هرماه دوبار تشکیل میشود

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۵۷ ب.ظ

دیدگاه