مقاله رسیده/میخواهم اعتیادم راکناربگذارم اما….

البرز گلستان/میخواهم اعتیادم راکناربگذارم اما نمیدانم چگونه ودرچه مکانی وتاچه زمانی می توانم موفق شوم به ترک مواد مصرفی فقط این جمله را درذهن خود می پرورانم که توعوض خواهی شد توبه حالت ماقبل اعتیاد برمی گردی وسالم می شود امانمیدانم چجوری؟

پاسخ به پرسش این دوست وهم وطنمان این است که :

راههای گوناگون برای ترک مواد مصرفی وجوددارد وهرکدام ازراهها شاید بتواند تورانجات دهد البته فقط وفقط به خواست وانگیزه واراده خودت .

باتوجه به گسترش این بیماری درسراسر کشور ومتاسفانه استان ما ازجمله استانهایی می باشد که بیماران مورد مصرف مواد آمار چشمگیری ازخودبجای گذاشته و توجه به معرفی یکی از مراکزی که می توان به آن اشاره نمود.

جدا ازوجود سازمان های دولتی وبیمارستانها ومراکز بستری وانجمن های غیرداروئی مراکز خصوصی دایر هستند درسراسر استان که اینگونه مراکز خصوصی به شرح ذیل می باشد.این گونه مراکز تشکیل شده از یک تیم تخصصی شامل پزشک دوره دیده پرستارمجرب ،روانشناس دوره دیده ومددکاراجتماعی و….دوست عزیزمان می تواند بامراجعه به یکی ازمراکزخصوصی ومطرح کردن مسائل ومشکلات خوداز مشاوره رایگان این مراکز استفاده نماید وتوسط مددکاراجتماعی راهنمایی لازم را دریافت نماید.ازجمله وظایف این تیم تخصصی تشخیص درست بیمار وعلمی کارکردن بیمار ،آزمایش گرفتن،ویزیت شدن توسط پزشک که نوع مشکل ونوع درمان آن توسط پزشک انتخاب شود.سپس به روانشناس مراجعه وپس ازتشخیص مسائل روانشناختی ارجاع به مددکار پس از رضایت وی تازه ثبت نام می شود پس ازثبت نام دراین گونه مراکز مرکز متعهد میگردد که تاپایان درمان بیمار همکاری لازم رابعمل آورد بیمار متعهد می گردد تازمانی که خدمات دریافت می نماید ارتباط قطع نکند وبامیزان دوزداروی دریافتی که به گونه ای سم زدایی می باشد سازگاری یابد تانحوه ترک مواد به ساده ترین شکل ممکن صورت پذیرد.طول دوره درمان ومیزان دوره دریافتی دارو بستگی دارد به میزان استفاده از مواد مخدروسابقه آن باتوجه به اینکه روانشناس دوره دیده متعهد می گردد ازابتدای درمان تاپایان درمان همراه  مراجع خود تمامی فرازونشیب های ممکن راگوشزد وطی جسمانی(گروه درمانی،انفرادی،خانواده درمانی)مراجع را هم ازنظر ظاهر وجسمانی وهم ازنظر روحی روانی بیماررا آماده دریافت خدمات کند تابهترین نتیجه ممکن را بدهد وبه پاکی دائمی وخودکفایی وعزت نفس بالایی دست یابد.

مرکز ترک اعتیاد دکتر افتخاری، روانشناس گلی باقرزاده کارشناس ارشد روانشناسی

ادامه دارد….

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۷ ق.ظ

دیدگاه