از سوی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران ،مدیرعامل شرکت آبفاراستان گلستان به عضویت کمیته تخصص آب و فاضلاب کمیسیون ملی یونسکو –ایران منصوب شد

با صدور حکمی از سوی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران :
مدیرعامل شرکت آبفاراستان گلستان به عضویت کمیته تخصص آب و فاضلاب کمیسیون ملی یونسکو –ایران منصوب شدند
به گزارش البرز گلستان به نقل ازروابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان ، دکتر حجت اله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران با این حکم مهندس بهزاد هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار گلستان را بعنوان تنها نماینده شرکتهای آب و فاضلاب روستایی کشور در این کمیته منصوب نمود
در بخشی از این حکم آمده است :
امید است با اتکال به خداوند متعال برای تحقق اهداف کمیته مزبور به ویژه هماهنگی و گسترش (نهادهای ملی –بین المللی از جمله سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شناخت و معرفی توانایی ها و توسعه و به کارگیری ظرفیت های کشور به منظور مشارکت در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مرتبط با کمیته تخصصی آب و فاضلاب در سطوح ملی و بین المللی متناسب با اهداف جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۵۸ ب.ظ

دیدگاه