‍ ‍دکترمهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ازبرنامه ریزی برای کشت ۸۰ هزار هکتار کلزابرای سال زراعی جاری( ۹۸-۹۷) در استان خبر داد

‍ ‍البرز گلستان /دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان:برای سال زراعی جاری( ۹۸-۹۷) برنامه ریزی برای کشت ۸۰ هزار هکتار کلزا در استان صورت گرفته است.

🔹بذر و نهادها به اندازه کافی تامین شده و در حال توزیع بین کشاورزان است.

🔹تاکنون بیش از ۷۱ هزار هکتار قرارداد کشت کلزا با کشاورزان استان گلستان منعقد شده است.

🔹توصیه مهم ما به کلزاکاران استفاده
۳ تا حداکثر ۴ کیلوگرم بذر در هکتار در مزارع است که به افزایش محصول کمک زیادی خواهد کرد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۳۷ ب.ظ

دیدگاه