عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان :رویکرد غالب سند جامع اداره کل تحول تدریجی با محوریت سازمان های یادگیرنده می باشد

نخستین جلسه کارگروه تحول و تدوین سندجامع راهبردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در روز پنج شنبه ۴ مرداد ماه با حضور مدیرکل، معاونین و اعضا کار گروه تشکیل شد.

به گزارش البرز گلستانبه نفل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هدف از برگزاری این جلسه را تدوین سندجامع راهبردی اداره کل، توجه ویژه به فرهنگ سازمانی و رفتارسازمانی و توانمند سازی نیروی انسانی مبتنی بر آموزش تخصصی اعلام کرد.

وی عصر حاضر را عصر تغییرات پرشتاب و عدم اطمینان نسبت به آینده و نبود اطلاعات کافی در دسترس جهت تصمیم گیری برای مدیران دانست و ادامه داد: تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن موافق و همراه نسازد چه بسا سازمان به ورطه نابودی کشیده شود به همین منظور سازمان باید تنها یک ویژگی ثابت داشته باشد و تغییر و تطبیق مداوم؛ به عنوان شاکله اصلی سازمان های امروزی به شمار می آید.

کشمیری در ادامه با طرح این پرسش که در شرایط فعلی کدام رویکرد برای ایجاد تحول سازمان اثر بخش است به تشریح رویکردهای تحولی پرداخت و اینگونه پاسخ داد: رویکرد سریع و از بالا به پایین (مدیریت هدف گرا) که نمونه بارز آن مهندسی مجدد فرآیندها است و رویکردهایی که به بهبود مستمر فرآیند تاکید دارد که نمونه شاخص آن مدیریت کیفیت جامع بوده و در آخر تغییر تدریجی از طریق یادگیری سازمانی که می توان به سازمان های یادگیرنده اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان رویکرد غالب سند جامع اداره کل را تحول تدریجی با محوریت سازمان های یادگیرنده اعلام داشت و تصریح کرد: ساختن محیطی یادگیرنده و افزایش شایستگی لازمه ایجاد هر سازمان یادگیرنده است که هر عضو آن هر لحظه به دنبال یافتن اطلاع از نیاز برای تغییر، کسب اطلاعات و دانش لازم، ارائه ایده مناسب و به کارگیری آن ایده در عمل برای تطبیق دادن خودو سازمان با تغییرات ایجاد شده در محیط خارجی است.

کشمیری با تاکید بر اینکه در سازمان یادگیرنده همه افراد درگیر شناسایی و حل مسائل هستند و سازمان بدین وسیله مستمر رشد و ارتقاء می یابد، خاطر نشان کرد: افراد در سازمان های یادگیرنده دارای آرمان های مشترکی هستند که با تمام وجود به آن اعتقاد دارند و همین امر سبب هم سویی انرژی و توان افراد شده و در نهایت به تحقق اهداف اصلی سازمان منجر می شود.

وی در خاتمه طراحی این سند را از مدل دانش سازمانی با هدف توانا سازی نیروی انسانی از طریق افزایش دانایی و ارتقاء انگیزش نیروی انسانی اعلام داشت و گفت: از مسیر تغییر ساختارهای برنامه ریزی از مدیریت هدف گرا به مدیریت تیمی انجام پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است در پایان جلسه مقرر شد با توجه به سیاست های تعریف شده اعضای حاضر در جلسه؛ پیشنهادهای خود را پیرامون اهداف و کارگروه ها مکتوب در نشست آتی ارائه نمایند.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در پنج شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۷:۲۸ ب.ظ

دیدگاه