- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

مراسم تجلیل از کارمند نمونه در اداره تعاون روستایی شهرستان کردکوی

گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند

البرز گلستان مراسم تجلیل از کارمند نمونه در اداره تعاون روستایی شهرستان کردکوی با حضور همکاران اداره شهرستان برگزارشد.
نخست :در این مراسم ضمن تقدیرو تشکر از همکار گرامی آقای مهندس محمد فرزانه بعنوان کارمند نمونه اداره شهرستان لوح سپاس توسط جناب آقای ملک احمدی معاون اداره شهرستان به وی به رسم یاد بود اعطا گردید.
همچنین در پایان رئیس اداره شهرستان آقای حمید هزارجریبی ضمن تقدیر و تشکر از همه کارکنان اداره و آقای مهندس محمد فرزانه آروزی موفقیت و سربلندی نمودند .

0 [1]
0 [1]