سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینان/ مقاله از میرفندرسکی. کارشناس ارشد مطالعات خانواده-قائم مقام مدیرکل بهزیستی گلستان

‍ ‍ ?”سکونتگاههای غیر رسمی”

⭕مناطق حاشیه نشین یا سکونتگاههای غیر رسمی به آن دسته از اراضی حاشیه شهرها اطلاق می شود که بواسطه ارزان بودن قیمت زمین،با هجوم تدریجی مهاجران کم درآمد و جذب نشده در بخش اقتصاد درآمد زا، با کمترین امکانات و منابع رفاهی مواجه گردیده اند.در منظر عمومی ساکنین این مناطق به افراد قانون شکن و در تعارض با ارزشهای نظام اجتماعی معروف بوده و با نگاه بدبینانه به ساکنین این مناطق نگریسته می شود. اما واقعیت این مساله چیز دیگری ست.

⭕حاشیه نشینی بیش از هر چیز معلول توزیع نامتناسب ثروت و بی توجهی نظام اجتماعی ست، به قسمی که در طی سالیان سال،دولتها کمتر توجهی به امور فرهنگی_ اجتماعی و رفاهی و اقتصادی ساکنین این مناطق نموده و در نتیجه در این افراد احساس انزوای اجتماعی،تبعیض و نارضایتی بوجود آمد.متعاقب این امر،حاشیه نشینان از چرخه سرمایه اجتماعی خارج شده و در مواردی،حتی در تعارض با ارزشهای حاکم بر نظام اجتماعی در آمدند.
افرادی که می توانستند در سایه” احساس شدن” در مسیر توسعه قرار گیرند،به تدریج تبدیل به افرادی منفعل و خاموش درآمدند.

⭕در قبال توسعه روزافزون این پدیده،اولین بار در بند ” ج” ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه، ساماندهی و توانمندسازی ساکنین مناطق حاشیه ای در دستور کار دولت قرار گرفت تا با تجمیع منابع و امکانات، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از ظهور و شیوع پدیده مذکور فراهم گردد.

⭕حاشیه نشینان نه تنها انسانهای خطرناک و آسیب زا به شمار نمی آیند،بلکه با برنامه ریزی و توجه صحیح به ایشان،می توانند در برنامه های مربوط به توسعه،همانند سایر گروههای انسانی،نقش آفرینی نمایند.

⭕دولت بر اساس قوانین مربوط به سکونتگاههای غیر رسمی، می تواند علاوه بر بهبود شرایط مسکن این افراد،با تدوین و اجرای برنامه های اجتماع محور، این مناطق را تبدیل به مناطق عادی و عاری از آسیب های اجتماعی درآورده و ساکنین این مناطق را همسو با ارزشهای حاکم بر نظام اجتماعی نماید.
این مهم علاوه بر مداخلات و حمایتها روانی اجتماعی دولت از طریق آگاهسازی و توانمندسازی ساکنین،نیاز به تجمیع منابع و امکانات دستگاههای متولی رفاه و تامین اجتماعی و در نهایت عزم و اراده جمعی افراد ساکن در این مناطق دارد تا با یک برنامه جامع،بتوانیم شاهد استقرار نظام سلامت اجتماعی در این مناطق باشیم.

✅ سیدامیر میرفندرسکی. کارشناس ارشد مطالعات خانواده-قائم مقام و مشاور مدیرکل بهزیستی استان گلستان

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۲۹ ب.ظ

دیدگاه