مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان درسال روز تاسیس نهادکتابخانه های عمومی از شرکت بیش از۱۷هزارنفر در مسابقه رضوی وکسب رتبه سوم کشوری خبرداد

روابط عمومی کتابخانه های گلستان:دراولین ساعت از سال روز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی صورت گرفت؛

البرز گلستان/حضور حجت الاسلام لیوانی امام جمعه موقت شهرستان گرگان به همراه علی اصغری از دفتر نماینده ولی فقیه دراستان وشکوری ریاست حراست سازمان تبلیغات در کتابخانه عمومی میرفندرسکی

دراین بازدید حجت الاسلام لیوانی ازاقدامات فرهنگی وانجام گرفته درحوزه کتاب تشکر کرد.مدیر کل کتابخانه های عمومی نیز گزارشی ازفعالیت های صورت گرفته در کتابخانه ها ارایه داد.

درادامه حجت الاسلام لیوانی ازتشویق وترغیب رسانه ها درحوزه کتاب گفت.لیوانی دراین زمینه افزود امروز رسانه های مکتوب تعدادشان کم شده است.

وی درادامه افزود:بنده شنیدم یکی ازقضات استان در طی احکامی که صادر کرده رویکردشان درزمینه کتاب بوده است.
قوانلو دراین زمینه گفت برخی احکام در زمینه جرایم جایگزین هست که جرمهای سنگین وعمدی نیست.

قوانلو درزمینه برگزاری مسابقات کتابخوانی گفت:درسال گذشته بیش از۱۷هزارنفر در مسابقه رضوی ماشرکت کردند که در کشور رتبه سوم راکسب کردیم.

پس ازدیدار ازبخش های مختلف کتابخانه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کتابی به رسم تقدیربه رییس امور مساجد استان حجت الاسلام لیوانی اهداکرد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در جمعه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۶:۱۲ ق.ظ

دیدگاه