معاون اجتماعی انتظامی گلستان در نشست کتابخوان:افزایش جرم کجروی ترازامنیت اجتماعی راکاهش می دهد.

به گزارش البرز گلستان /پنجمین نشست کتابخوان تخصصی امروز با حضور قوانلو مدیر کل کتابخانه های استان گلستان بهرامی معاون اجتماعی انتظامی گلستان و جمعی از پرسنل انتظامی استان و جمعی از گروههای مردم نهاد با عنوان کتاب و امنیت اجتماعی در سالن اجتماعات کتابخانه های استان برگزار شد.

بهرامی معاون اجتماعی انتظامی گلستان در این نشست اظهار کرد:همه می دانند امنیت بستر های همه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد.

وی افزود:پلیس اقدامات زیادی در ایجاد نظم امنیت با همکاری مردم انجام داده و دغدغه نیروی انتظامی امنیت و افزایش احساس امنیت در جامعه می باشد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گلستان در ادامه گفت : یکی ازموضوع های مهم سرمایه های اجتماعی بحث اعتماد می باشد و رویکرد پلیس در چند سال اخیر از تهدید محوری به رویکرداجتماع محوری تغییریافته که این مدیون همکاری اقشار مختلف مردم می با شد.

وی افزود:  با توجه به شرح وظایف نیروی انتظامی سامانه ۱۹۷ پلیس بعنوان یک سازمان پاسخگو در جهت خدمت به مردم می باشد.

وی افزود:جرم و کجروی پدیده ای می باشد که ذهن  وروان شهروندان را مکدر می کند. و اگر افزایش پیدا کند تراز امنیت اجتماعی به خطر می افتد.

وی در خاتمه ازپژو هشگران خواست پلیس را در حوزه مدیریت و پژوهش  و آموزش یاری دهند.

 خبر افتخاری

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۶:۵۶ ق.ظ

دیدگاه