نیک نیامدیر کل تامین اجتماعی گلستان خبرداد:بدهکاری ۱۳۳ ملییاردتومانی کارفرمایان به سازمان/ایجاد توازن بین منابع و مصارف مالی تا پایان امسال باوصولی مطالبات حداکثری

برای توازن بین مصارف و منابع این سازمان در استان گلستان وصول مطالبات از کارفرمایان باید تا پایان امسال به رقم واقعی بدهی آنان نزدیک باشد.

البرز گلستان/مدیر کل تامین اجتماعی گلستان در جلسه ای با حضور روسای شعب و کارشناسان ارشد در محل سالن اجتماعات آن  اداره کل در گرگان با بیان مطلب فوق گفت: هم اینک کارفرمایان در این استان حدود  ١٣٣ میلیارد تومان  به سازمان بدهکارند که می بایست جهت توازن بین منابع و مصارف مالی تا پایان امسال وصولی مطالبات حداکثری بوده و همه باید با همتی جهادی و تلاشی مضاعف به این روند کمک کنند چرا که پیگیر شدن و احقاق حقوق کارگران کم بضاعت جامعه خود نوعی جهاد در راه خداست و عمل به تعهدات از سوی این سازمان به بهترین نحو ممکن بی شک رضایت بییشتر خانواده بزرگ تامین اجتماعی را در پی دارد.

علی اصغر نیک نیا افزود: امسال از نظر وصول مطالبات شعب ٢ گرگان، علی آباد، رامیان فاضل آباد و بندر ترکمن عملکرد مثبتی داشتند و سایر شعب نیز می بایست با عمل به برنامه ها و تلاش مستمر کارنامه قابل قبولی را تا پایان امسال ارائه کنند.

وی هشدار داد: پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع که خود به عنوان چالشی در سال های اخیر مطرح بوده است می تواند به کسری نقدینگی و درنتیجه بروز ناپایداری مالی در سازمان بیانجامد و این خود تبعات مخرب اجتماعی و اقتصادی را در جامعه به همراه دارد.

وی اعلام کرد: تحولات جمعیتی، قوانین تعهدآور مغایر با اصول بیمه ای، تصویب قوانین بیمه ای و بازنشستگی بدون تعریف منابع مالی آنها، فرسوده بودن قانون بیمه، بازنشستگی زودهنگام، کاهش مدت بیمه پردازی بیمه شده اصلی و افزایش مدت زمان دریافت مستمری بگیری، نرخ جایگزینی بالا و تحولات در بازار کار  از جمله علل اصلی تاثیرگذار بر افزایش مصارف هستند.

وی ادامه داد: رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان که از سال ٨٨ لغایت ٩۵ تعداد مستمری بگیران بیش از  دو برابر بیمه شدگان افزایش داشته است و کاهش نسبت پشتیبانی از دیگر علل ریشه ای پیشی گرفتن مصارف بر منابع این سازمان شده است طوریکه این نسبت پشتیبانی طی ۴٠ سال گذشته روند کاهشی داشته و از رقم ٢/٢۵ در سال ١٣۴٠ به ۶/۵ در سال ٩۵ رسیده است یعنی در سال ١٣۴٠ به ازای هر ٢۵ نفر بیمه پرداز یک نفر مستمری بگیر بوده ولی در سال ٩۵ به ازای هر پنج نفر یک مستمری بگیر وجود دارد.

نیک نیا اظهار کرد: گسترش پوشش بیمه ای، افزایش حق بیمه، بهبود وضع سرمایه گذاری، اصلاح نظام بازنشستگی، برخورداری سازمان از بودجه عمومی کشور، رفع معافیت های بیمه ای، اجتناب از تصویب قوانین تعهد آور، افزایش سن بازنشستگی برای بیمه شدگان جدید،  تغییرات در شیوه بیمه و اصلاحات فنی، اجرایی و مدیریتی از جمله راهکارهای تقویت و پایداری مالی این سازمان است.

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان با تاکید بر لزوم افزایش کیفی و کمی خدمات به مردم عنوان کرد: این سازمان نهادی عمومی و غیر دولتی و بر پایه درآمد و هزینه از این روی وصول مطالبات و افزایش تعداد بیمه پردازان نقش مهمی در تقویت کارایی و کیفیت خدمات این سازمان دارد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱:۵۴ ب.ظ

دیدگاه