دکترفرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان: شما بازنشستگان آینده ما شاغلین می باشید/ گندم استان از نظر کیفیت در سطح کشورجز بهترین نوع می باشد

البرز گلستان/ دکتر ابوالفضل فرجی رییس  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی گلستان امروز در جمع روسای کانونهای بازنشستگی کشوری  استان گلستان در نهمین جلسه در محل مرکز تحقیقات باحضور جعفری مدیر صندوق بازنشستگی  اظهار کرد: به شخصه هر وقت پیشکسوتی می بینیم احساس خوبی به من دست می دهد و احساس احترام دارم و اعتقاد دارم شما برای ما ارزش دارید و آینده خودمان می باشید و شماوسالها خدمات انجام داداید واز تجارب شما ما بایدستفاده کنیم.

دکتر فرجی سپس افزود:مر کزتحقیقا ت و آموزش کشاورزی  و منابع طبیعی استان از ۶ بخش تحقیقاتی  و ۴ایستگاه تحقیقاتی و ۶ سایت تحقیقاتی و ۲ واحد آموزشی تشکیل شده است

وی افزود:تقریبا تمامی فعالیت های فنی مرتبط با حوزه جهاذ کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی و عشایری با مرکز تحقیقات می باشد.

دکتر فرجی در ادامه افزود: یکی از وظائف اصلی مرکز تحقیقات تولید بذور اصلاح شده محصولات استراتژیک استان و نظارت و کنترل بذر استان است.

وی افزود:کارهای  تحقیقاتی مرکز در۱۰ ایستگاه انجام می شود وتولید بذر درایستگاه انجام وبعد از تولید به کشاورزان برتر داده می شود. و یک رقم بذر تا به نتیجه برسد حداقل۱۵سال طول می کشد.

فرجی گفت: در معاونت آموزش دو مرکز آموزش داریم وآموزش ما ۴ قسمت است و بیشتر سعی می کنیم عملیاتی کار کنیم  و قسمتی از اموزش نیز به کشاورزان داده می شود و اموزش کارکنان مجموعه کشاورزی  و آموزش کار و دانش نیز با مرکز تحقیقات می باشد.

مدیرمرکز تحقیقات کشاورزی استان سپس تاکید کرد:ما۱۵۰ هزار نفر بهره بردار کشاورزی در مجموعه داریم

فرجی تاکید کرد:تمامی یافته های جهاد کشاورزی  این است میانگین تولید گندم استان در بعد انقلاب سالیانه  ۳۰ کیلو در در هکتار افزایش پیدا کرد و الان ارقامی داریم که پتانسیل عملکرد انان بیش از ۸تن در هکتار می باشد و مقاومت خوبی به بیماریهای گیاهی داردوگندم ا ستان گلستان در کیفیت در کشور بهترین نوع می باشد.

 

 

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۷:۳۴ ق.ظ

دیدگاه