مدیر عامل گاز گلستان خبرداد:افزون بر ۲۹۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع وهمچنین ۹۳ هزار انشعاب گاز در سطح استان مورد بررسی و کنترل قرار گرفت

البرز گلستان/به گزارش روابط عمومی، مهندس صفرعلی جمال لیوانی درمصاحبه با پایگاه خبری شرکت گازاستان گلستان گفت:براساس برنامه ریزیهای انجام شده افزون  بر  ۲۹۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع وهمچنین  ۹۳ هزار انشعاب گاز در سطح استان  مورد بررسی و کنترل قرار گرفت.

وی افزود:این کار که با   تلاش کارکنان بازرسی فنی شرکت دربازه زمانی ۶ ماه اول سال ۹۶ انجام شد در این رابطه خطوط تغذیه،شبکه توزیع وانشعابات گاز ۱۷ شهر و ۳۰۹  روستا مورد کنترل قرار گرفت

مدیر عامل گاز گلستان  همچنین گفت:درهمین راستا همزمان با روند توسعه شبکه ها ،خطوط تغذیه وتوزیع گازدرسطح استان،عملیات  نشت یابی و کنترل نشتهای احتمالی خطوط و تاسیسات مدفون و غیرمدوفون   بصورت مستمر براساس استاندارد تعیین شده بصورت دقیق وکامل   در طول سال انجام می شود تا در این رابطه   آلایندگی های زیست محیطی را کاهش داده ، ازهدر رفت گاز طبیعی و بروزحوادث ناشی ازنشت گاز جلوگیری شود .

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در یکشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۳:۰۹ ب.ظ

دیدگاه