- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

تجری مدیر کل پدافند غیر عامل استان گلستان مصون سازی و پایداری کشور در برابر تهدیدات با پدافند غیر عامل ر اشعار امسال هفته پدافند غیر عامل اعلام کرد

البرز گلستان/نشست مطبوعاتی مدیر کل پدافنذ غیر عامل استانداری گلستان به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیر عامل با حضور تجری مدیر کل برگزار گردید.

وی در باره تعریف پدافند غیر عامل گفت:پدافند غیر عامل به مجموعه اقدامات دفاعی غیر مسلحانه گفته می شود که موجب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری  و تداوم فعالیت های ضروری و ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران  در بزابز تهدیدات و اقدامات خصمانه دشمن می شود.

وی افزود:شعار امثال پدافند غیر عامل مصون سازی و پایداری کشور در برابرتهدیدات  با پدافند غیر عامل می باشد .

تجری در ادامه گفت :دشمن سعی دارد با شبکه مجازی اختلاف بین خانواده ها رواج دارد و امروز نقش پدافند غیر عامل نقش مهمی دارد.

مدیر کل پدافند غیر عامل گلستان  از برنامه های هفته پدافند غیر عامل گفت: در سطح استان ستادهای تشکیل شده و ۲۶ مورد شرح وظایف  از مرکز اعلام شده است واز اقدامات هفته پدافند می توان مسابقه پیامکی بین دانش آموزان متوسطه اول و دوم تهیه بروشور آشنایی با پدافند و چاپ و توزیع بنر هفته و برگزاری نمایشگاه پدافند در تاریخ ۸آبان از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب در پارک شهر گرگان وتولید مجموعه مستند عمومی و تخصصی پدافند با عنوان پرچین و ارسال به شهرستان ها و دستگاههای اجرایی نام برد.

تجری ماموریت پدافند غیر عامل را شامل فرهنگ سازی و اموزش عمومی و تخصی و آمادگی و ارتقا نقاومت ملی و شناسایی و پایش تهدیدات و طبقه بندی و سطح بندی مراکز ثقل و حوزه های حساس  ومهم حیاتی و نهادینه سازی اصول و الزامات و ملاحظات فنی  و مهندسی پدافند غیر عامل در ذات طرح ها و پروژه ها یملی و صیانت و کمک به مردم در راستای مصون سازی کشور در برابر انواع تهدیدات دشمن نام برد.

+1 [1]
0 [1]