فضیلت مدیر کل ارشاد اسلامی گلستان در آخرین روز نمایشگاه کتاب :بارسنگین نمایشگاه بردوش ارشاد است و نتایج برگزاری آن به کام همه

البرز گلستان/ حجت السلام فضیلت مدیر کل ارشاد اسلامی استان گلستان  در آخرین روز برگزاری نمایشگاه کتاب گلستان در گفتگو با خبرنگار ما در باره اهداف و برنامه های این نمایشگاه گفت:متاسفانه با وجود هزینه ۱۰۰درصدی فرهنگ و ارشاد در برگزاری نمایشگاه کتاب به دلیل انحصاری بودن شرکت موسسه نمایشگاه بین المللی و فقدان رقیب در استان از سوی موسسه فرا روی ارشاد قرار می گیرد که باید در تنگنا به فعالیت نمایشگاه بپردازیم.

وی افزود: و عمده ناراضیتی ها موجود موبوط به حوزه نمایشگاه است به شرایط ارشاد تن نمی دهد و فقط به در آمد فکر می کنند نه به بار حوزه نمایشگاه.

فضیلت در ادامه گفت : بارسنگین نمایشگاه بردوش ارشاد است و نتایج برگزاری آن به کام همه.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان گلستان سپس اظهار کرد: مجموعه محاسن و معایب و تشکرها و گله گزاریها همه در حوزه نمایشگاه بنامه ارشاد و اما نتایج آن بکام همه

وی در باره تاثیر نمایشگاه در مطالعه تاکید کرد:تاثیر نمایشگاه در افزایش سرانه مطالعه کاهش آسیب ها احتماعی و ارتقا سطح علمی و.. دارد و عاید همه حوزه ها اعم از فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی امنیتی و انتظامی و غیره دارد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۵:۳۶ ب.ظ

دیدگاه