مهندس قزلسفلو مدیر کل آبخیز داری و منابع طبیعی گلستان از اعتبار ۴میلیاردو ۸۵۰ میلیون تومان از محل اعتبار حوادث برای اجرای پروژه های آبخیز داری خبر داد

  • البرز گلستان/ مهندس قزلسفلو مدیر کل آبخیز داری و منابع طبیعی گلستان در مصاحبه با خبرنگارما ازابلاغ اعتبار  ماده ۱۰ و ۱۲ حوادث برای فعالیت های آبخیز داری دراستان خبرداد.
  • وی افزود با توجه به نقش موثر فعالیت های آبخیز داری در کاهش خسارت سیل و خشکسالی ، تغذیه سفره های زیر زمینی، افزایش عمر مفید سدهای استان از طریق کاهش رسوبات وارده  مبلغ۴ملییاردو ۸۵۰ میلیون تومان   اعتبار تملک دارائی ها از محل ماده ۱۰ و۱۲ حوادث برای پروژه های آبخیز داری در سطح استان ابلاغ گردید.
  •     مهندس  قزلسفلو افزود: در ارزیابی جشنواره شهید رجایی سازمان جنگلها و مراتع کشور در سال۹۵ دربین ادارات کل منابع طبیعی کشور رتبه پنجم را کسب نمودیم و مقرر شد از همکاران  با حضور مسئولین کشوری سازمان طی مراسمی تقدیر گردد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۵۱ ق.ظ

دیدگاه