تاکیدمدیرصندوق بازنشستگی گلستان بر اثر گذاری و پیگیری نقش بازنشستگان در دستگاهها اجرایی برای عملیاتی کردن ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری

البرز گلستان/هفتمین جلسه کانونهای بازنشستگان استان گلستان به میزبانی کانون دانشگاه علوم پزشکی در محل خانه امید، با حضور آقای جعفری مدیرصندوق بازنشستگی، روسای کانونها، آقای جرجانی مدرس طب سنتی و خانم موسوی کارشناس تغذیه برگزار شد.

در ادامه جعفری مدیرصندوق بازنشستگی گلستان با تاکید بر مشارکت اجتماعی بازنشستگان، اثرگذاری نقش آنان را یادآور شد و اینکه می توانند با پیگیریهای منسجم، از دستگاه اجرایی خود که طبق ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری ،مکلف به همترازی در خدمات رسانی رفاهی به بازنشستگان و شاغلین می باشند را درخواست نمایند.

این جلسه با محوریت نقش تغذیه سالم در دوران سالمندی و اهمیت هم راستایی طب سنتی اسلامی با طب نوین با ارائه نقطه نظرات کارشناسان مربوطه مورد بحث و گفتگو قرارگرفت.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۱۳ ق.ظ

دیدگاه