- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

مدیرکل شهری استانداری گلستان در همایش هفته استاندارد:شهر هوشمند آرامش را برای شهروند ایجاد می کند

البرز گلستان /مهندس حمیدی مدیر کل شهری استانداری کلستاندر مراسم هفته استاندار در گرگان تالار فخرالدین اسعد گرگانی گفت:با توجه به پیچیدگی ضوابط انسان نیاز می باشد درهمه زمینه استاندارداشته باشیم.

وی افزود:شهرهای ما با بافت سنتی هست و اگر بخواهیم هوشمند سازی در شهرسازی استفاده کنیم نیاز داریم شهرها را هوشمند کنیم و نیاز به فضای شهری و روابط انسانی و تمامی معابر به نوعی اطلاعات جمع اوری پردازش و تحلیل شود و برکردد به شهروندان تا در آسایس بیشتر باشند.

حمیدی گفت: یکی مشکلات شهری ترافیک هست که از این منظر می شود آنرا کاهش داد.۳۰ درصد از ایجاذترافیک در شهرها  خودروهای می باشند  که بدنبال پارکینگ  می باشند  که علاوه بر زمان و انرژی هوا را آلوده می کند.

وی گفت: شهر هوشمند آرامش را برای شهروند ایجاد می کند.اگر استاندارد نبود به همه ضررمی کند .

حمیدی از دو اقدام پروژه ژی نف نام برد که یکی آدرس مکان محور برای املاک استان است وگفت:  مقرر شد برای هر ملک یک شناسه عددی انحصاری داشته باشیم و اقدام دوم روابط اداری نباید استاندارد شود سیناک سامانه مدیریت املاک کشور  در کلیه دستگاه در زمینه املاک وتصیم گیران و تصمیم سازان را بهم ربط بدهیم الان ۱۴ دستگاه اجرایی در استان در زمینه ذینفع می باشد با هم لینک می شود.

 

0 [1]
0 [1]