دکتر هنرور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان درنشست مجمع خیرین سلامت از امضا ۱۰۶ تفاهنامه پروژه بهداشتی فی مابین وزیر و استاندار و دانشگاه علوم پزشگی گلستان خبرداد

البرز گلستان/ دکتر هنرور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در نشست مجمع خیرین سلامت گلستان از امضا ۱۰۶ پروژه  بهداشتی و درمانی باامضا  وزیر و استاندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.

وی افزود:مجمع خیرین سلامت باعث مباهات می باشد و بخش بهداشت توانسته است از کمک و یاری و امکانات استفاده تا دسترسی و خدمات به مردم ارتقا پیدا کند.

دکتر هنرور همچنین تاکید کرد: اگر سهم  شهرستانی توسط خیرین تامین شود خدمات دانشگاه به ان شهرستان ذر اولویت قرار می گیرد.

وی همچنین از بحث هزینه سنگین دندانپزشکی نام برد که برابر تفاهنامه وزیر بهداشت و درمان با مجمع خیرین کامیون و اتوبوسهای سیار خدمات دهی در استان جهت سرویس شروع بکار کرده است که شروع ان از شهرستان گنبد بوده است

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۷:۴۵ ق.ظ

دیدگاه