قوانلومدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان :رشد چند برابری شرکت کنندگان درجشنواره کتابخوانی رضوی دراستان نشانگر اقدامات درخورحوزه فرهنگی ومطالبات نهاد کتابخانه هابود

البرز گلستان/به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان ،جلسه شورای اداری استان با حضور مدیرکل کتابخانه ها ، فرماندارشهرستان علی آباد، حاتمی نائب رئیس شورای شهرعلی اباد، اصحاب رسانه ومسئولین شهرستانی کتابخانه ها درسالن اجتماعات فرمانداری علی آباد برگزارگردید.

دراین جلسه تجری فرماندار علی آباد حرکت کتابخانه ها درحوزه نهادینه سازی کتابخوانی دراستان را حرکت رو به جلو خواند و از فعالیت های فرهنگی انجام گرفته درحوزه فرهنگ توسط کتابخانه ها تقدیرکرد. فرماندارعلی آباد درادامه از پیگیری جهت دریافت نیم درصد شهرداری ها گفت که باید این مسیر طی شود. درادامه ازچند خبرنگارفعال درحوزه اطلاع رسانی و کتاب خوانی تقدیر به عمل آمد. حاتمی عضو شورای شهر علی آباد نیز کتابخانه های علی آباد را فعال درحوزه فرهنگی وکتابخوانی دانست که این روند باید ادامه داشته باشد.

قوانلومدیرکل کتابخانه های عمومی استان دراین جلسه گفت: ارایه برنامه های انجام شده توسط شهرستانها درشش ماه اول این امکان را به وجود می آورد که نقاط قوت بین شهرستانها تبادل شود وباشناسایی نقاط ضعف بتوانیم در شش ماه دوم مسیر بیشتر و بهتری را در راستای چشم انداز نهاد طی کنیم.

رضا قوانلو درادامه افزود: بی شک تمامی شهرستان ها درحوزه فرهنگی ومطالبات نهاد اقدامات درخوری انجام داده اند، به نحوی که منجر به رشد چندبرابری شرکت کنندگان درجشنواره مسابقه کتابخوانی رضوی دراستان گردید اما طبیعتا برخی شهرستانها کوشش بهتری داشته اند که جا دارد از انها تقدیر صورت گیرد.

درادامه باحضور حاتمی نائب رییس شورای شهر علی آباد از مسئولین شهرستانی گنبد،گمیشان، بندرترکمن وکردکوی تقدیر به عمل آمد

گفتنی است بعداز جلسه شورای اداری اردوی فرهنگی برای کارکنان برگزارگردید که دراین اردو کلاس آموزشی   درحوزه اتفا حریق نیز برگزار شد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۹:۱۸ ق.ظ

دیدگاه