حکم های جدید جایگزین حبس در گلستان /ویزیت رایگان بیماران ، جایگزین زندان برای پزشک بی احتیاط در تصادف رانندگی

ویزیت رایگان بیماران ، جایگزین زندان برای پزشک بی احتیاط در رانندگی
البرز گلستان/پزشک بی احتیاط به جای زندان ، به مداوای رایگان بیماران ، محکوم شد .
قاضی دادگاه کیفری دو شهرستان گالیکش ابن پزشک را علاوه بر پرداخت دیه ، از جنبه عمومی جرم نیز به جای یک ماه حبس به ویزیت رایگان ۱۰۰ بیمار یتیم یا بدسرپرست محکوم کرد .
قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی در رای خود ، اداره بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اجرای احکام کیفری این شهرستان را مکلف به نظارت بر اجرای این حکم کرده است .
به گفته ی قاضی این پرونده ، رای تا ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین پرونده ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان است .
استفاده از آرای جایگزین زندان ، یکی از رویکرد های قوه قضاییه در سال های اخیر است .
گلستان یکی از استان های پیشرو کشور در زمینه صدور آرای جایگزین حبس است .
پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۲ ب.ظ

دیدگاه