نیک نیامدیر کل تامین اجتماعی گلستان از آمادگی سازمان تامین اجتماعی درهمکاری با تمامی کارفرمایان و سازمان ها و دستگاه ها در راستای ارتقای سطح زندگی و معیشت کارگران خبرداد

البرز گلستان/ نیک نیامدیر کل تامین اجتماعی گلستان با بیان مطلب فوق گفت: عمده گرو های مشمول این هدفمندی یارانه مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و نویسندگان هستند.

علی اصغر نیک نیا افزود: تعداد مددجویان بیمه شده کمیته امداد تا پایان ١٣٩۵ به میزان ١٢١٣ درصد و زنان سرپرست خانوار تحت گروه مشاغل آزاد به میزان ٩٢ درصد رشد داشته است و به ترتیب به تعداد ۴٢٠ و دو هزار و ۶٧٨ نفر بیمه شده رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: بیمه شدگان اجباری تحت حمایت دولت نیز تا پایان اسفند سال ٩۵ به میزان ١۵ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: رانندگان برون شهری، کارگاه های تولیدی صنعتی و صنفی، کشاورزان، دامداران و باغداران از جمله گرو های بزرگ بیمه شدگان اجباری هستند.

وی یادآور شد: باغداران با ٢١ درصد، کارگاه های تولیدی صنعتی با ٢٠ درصد و کشاورزان با ١٧ درصد رشد در تعداد بیمه شدگان تا پایان اسفند ٩۵  بیشترین میزان رشد را در دسته داشته اند.

وی ادامه داد: در گروه بیمه شدگان اجباری کارگاه های صنفی تا پایان سال گذشته تعداد باغداران به چهار هزار و ٣۴٩ نفر، کارگاه های صنعتی به ١۴ هزار و ۵٨٠ نفر و کشاورزان به ١٧ هزار و ۴٠۶ نفر رسیدند.

نیک نیا اظهار کرد: تعداد بیمه شدگان از سوی کارگاه های صنفی نیز تا پایان سال ٩۵ با افزایش ١٢ درصدی به ١٢ هزار و ٨١٠ نفر و رانندگان برون شهری با افزایش ١٣ درصدی به تعداد ١٢ هزار و ٣٧۶ نفر و دامداران هم با افزایش چهار درصدی به پنج هزار و ٣۴۵ نفر رسید.

وی اعلام کرد: تعداد مشمولین استفاده از کمک های دولت به صورت غیر اجباری تا پایان سال گذشته  با ٣٧ هزار و ٨١٩ در مجموع هشت درصد رشد داشته است و کارگزان ساختمانی با افزایش ۶٠ درصدی، باربران و رانندگان درون شهری هر یک با افزایش ١١ درصدی به ترتیب به تعداد ١٨ هزار و ۵٠٩ نفر ، دو هزار و ٢۵۴ نفر و پنج هزار و ٧۶۶ نفر رسید.

وی خاطرنشان کرد: خادمان مساجد نیز که مشمول غیر اجباری کمک های دولتی است تا پایان اسفند ٩۵ به یک هزار و ٢۵٠ نفر رسید و بافندگان و نویسندگان با کاهش میزان درصد بیمه شدگان خود مواجه شدند.

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان تصریح کرد: این استان دارای ظرفیت خوبی برای افزایش میزان بیمه شدگان دارد و این سازمان همچون گذشته با محوریت اقتصاد مقاومتی آماده همکاری با تمامی کارفرمایان و سازمان ها و دستگاه های دیگراست تا سطح زندگی کارگران و معیشت آنان ارتقا یابد.

خبر از محمد یزدانی

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲ ق.ظ

دیدگاه