حسینی معاونت پرورشی اداره کل آموزش وپرورش گلستان باهدف ترویج فرهنگ راهنمایی و مشاوره درمیان دانش آموزان ازبرگزاری همایش آموزش توجیهی همیار مشاوران مدارس قطب ۲کشوردر استان خبرداد

حسینی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش گلستان از برگزاری همایش آموزش توجیهی همیار مشاوران مدارس قطب ۲کشور در استان باهدف ترویج فرهنگ راهنمایی و مشاوره در میان دانش آموزان خبرداد.

 

البرز گلستان/سید علی حسینی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در گفتگوی اختصاصی از برگزاری اولین همایش آموزش توجیهی همیار مشاوران مدارس قطب ۲کشور شامل استانهای خراسان رضوی و شمالی و جنوبی و یزد و سمنان و گلستان از ۱۴شهریور الی۴۱۶ شهریور ماه سالجاری خبرداد.

وی در این گفتگو در باره هدف اساسی از این همایش در استان اظهار کرد: ازاهداف مهم این همایش تقویت حس مسئولیت پذیری و ترویج فرهنگ مشارکت  در بین دانش آموزان برای حفظ ارتقای سلامت روانی خود وسایر دانش آموزان نام برد.

حسینی  در ادامه از اهداف دیگر این همایش ترویج فرهنگ راهنمایی و مشاوره در میان دانش آموزان و تقویت تشکلهای همسال در جهت توانمند سازی روانی و اجتماعی دانش آموزان نام برد.

حسینی معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در باره مدعوین این همایش اظهار کرد: از مدعوین این همایش دکتر شکوهی مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت خانه به همراه معاونین  و ۳۲نفراز روسای ادرات مشاوره سراسر کشور و ۷۵ نفر از کارشناسان مشاوره قطب ۲کشور و ۱۰۰نفر از دانش آموزان منتخب این منطقه می باشند.

وی همچنین در باره نحوه چگونگی انتخاب این دانش آموزان خاطر نشانکرد: در مداس این منطقه دانش آموزانی که دارای روابط عمومی و روحیه مشارکت پذیری و روحیه کمک به دیگران و حس راز داری در آنان وجود دارد از سوی مشاورین آموزشگاهها انتخاب و به اداره معرفی و در هر شهرستان برای منتخبین دوره آموزشی گذاشته می شود.

حسینی تاکید کرد :در اصل این مجموعه دانش آموزی منتخب همان دانش آموزان شهرستانها می باشند.

معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در ادامه میزبانی این همایش را توسط اداره آموزش و پرورش گرگان اعلام کرد که محل برگزاری  مدیران و روسا در باشگاه فرهنگیان و دانش آموزان منتخب را دانشگاه فرهنگیان می باشد.

وی در خاتمه این مراسم را شامل افتتاحیه و اختتامیه و فوق برنامه ها اعلام کرد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۷ ب.ظ

دیدگاه