- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

معاون مشارکت های مردمی مجمع خیرین سلامت کشور:همزمان با گسترش نهادهای مدنی در کشور تشکل ها ی مردم نهاد در حوزه سلامت نیز رشد می کنند

معاون مشارکت های مردمی مجمع خیرین سلامت گفت: همزمان با گسترش نهادهای مدنی در کشور تشکل ها مردم نهاد در حوزه سلامت نیز رشد می کنند.

به گزارش پایگاه خبری البرز گلستان به نقل از روابط عمومی مجمع خیرین سلامت:محمد طباطبایی’ با تاکید بر ضرورت و نیاز کشور به فعالیت تشکل

های مردمی در حوزه سلامت گفت: دولت ها در هیچ کشوری به تنهایی قادر به تامین تمام نیاز مردم در حوزه بهداشت و سلامت نیستند.
[گسترش نهادهای مدنی زمینه ساز فعالیت مردمی در حوزه سلامت است]

وی در ادامه گفت: گسترش نهادهای مردمی به شکل گیری تشکل هایی مردمی که در حوزه سلامت فعال هستند، کمک می کند.

طباطبایی با اعلام این که مجمع خیرین سلامت تنها ۵ سال است که تاسیس شده است، افزود: در این مدت کوتاه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز مربوط به سلامت ساخت و یا تجهیز شده است.

وی در ادامه افزود: این حجم فعالیت نشان از علاقه مردم به انجام کارهای خیر در حوزه سلامت دارد.

طباطبایی با بیان این که مردم ۸ سال جنگ تحمیلی را اداره کردند، افزود: ایرانیان علاقه بسیاری به انجام کارهای خیر دارند و دولت تنها باید بستر انجام این نوع فعالیت ها ایجاد کند

0 [1]
-1 [1]