مقاله ای از محمد رهبری کارشناس کار آفرینی(حاشیه ای بر کارآفرینی در شرکت ها)به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی

به مناسبت هفته ملی مهارت و  روز ملی کارآفرینی (((حاشیه ای بر کارآفرینی در شرکت ها))

البرز گلستان/    ما در میانه انقلاب جهانی کارآفرینی قرار داریم. تقریباً در تمامی کشورها با صنایع و تمامی صنوف و فعالان اقتصادی با موضوع کارآفرینی درگیر بوده و ارزش هایی را در روش های جدید درک کرده اند  یا خلق می نمایند.

همزمان با افزایش قابل توجه سرمایه گذاری ها نوآوری و تنوع در محصولات، فناوری ها و ثبت اختراعات جدید
شرکت های تاسیس شده و موجود با یک انتخاب حیاتی و بنیادی روبرو هستند، اینکه قربانی این انقلاب و تکامل باشند یا به این انقلاب بپیوندند.

در عصر کارآفرینانه امروزی، سرعتی که شرکت ها باید متناسب با آن خود را تغییر دهند رو به افزایش است در حقیقت بسیاری از آن ها که شکل دهنده و بخشی از انقلاب و تکامل شرکت ها در سال های اخیر بوده اند.

محیط خارجی شرکت ها امروزه به سرعت در حال تغییرات که از پیچیدگی بالایی برخوردار هستند و می توانند در کمترین زمان حیات شرکت های فعال را در بازار های شدیداً رقابتی تهدید کنند. منسوخ شدن سریع محصول، محافظت در مالکیت معنوی، غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها، بالارفتن درجه نوآوری، حضور بازیگران فرصت ساز و فرصت شناس در عرضه محصولات و نوآوری ها، مهارت نسبتاً بالای کارگران، پیچیدگی مشتریان و سطح انتظارات آنها و سایر موارد از موضوعات مهمی است که می تواند فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دچار چالش نماید.

بنابراین در مواجهه و مقابله و پیشگیری و همچنین ارائه راهکار جهت برون رفت مشکلات مشابه و موجود می بایست مدیران بنگاههای اقتصادی در مسیر توسعه کارآفرینی با فراهم کردن زمینه نوآوری وا نگیزه در کارکنان خلاق نسبت به تنوع سازی محصولات و ایجاد مزیت رقابتی اقدام نماید.

انطباق پذیری و توجه به سلائق مشتریان و انعطاف پذیری در استراتژی های بنگاه های اقتصادی سرعت و توجه به آموزش و خواسته های کارکنان و تاکید بر خلاقیت و نوآوری در خدمات، فرآیند و فناوری ها می تواند تا حد زیادی از مشکلات جاری بنگاهها بکاهد.

کارافرینی فرآیند ایجاد ارزش از طریق کنار هم قرار دادن ترکیب منحصر به فردی از منابع برای بهره برداری از یک فرصت می باشد که می توان آن را مدیریت نمود.

توانایی برای شناسایی فرصت های جدید در محیط خارجی ارزیابی و اولویت بندی این فرصت ها و سپس ترجمه این فرصت به مفاهیم تجاری و عملی و امکان پذیر بودن آن را در فرآیندهای کارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد.

کارآفرینی پدیده ای است که می تواند در گستره وسیعی از زمینه های متفاوت در شرکت ها روی دهد در حقیقت می توان گفت کارافرینی سازمانی شامل ایجاد، توسعه و پیاده سازی ایده ها و رفتارهای جدید توسط یک شرکت می باشد. تمرکز این دیدگاه روی نوآوری است که می تواند شامل محصولات، خدمات، فرآیند ها و سیستم های اجرایی جدید و برنامه های آموزش برای کارکنان باشد.

کارآفرینی نیازمند چشم اندازی به آینده، تمایل به ریسک پذیری و تمرکز روی خلق آینده است. دست یابی به این توازن نشان می دهد که مدیران باید کارآفرینان باشند و با ادغام نقش های کلیدی مدیریت و کارآفرینی باید مدیر کارافرین در یک مجموعه باشند و یا سعی کنند مدیر کارآفرین بمانند.

محمد رهبری- کارشناس کارآفرینی

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۰۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱:۰۱ ب.ظ

دیدگاه