مدیر کل بهزیستی استان گلستان از راه اندازی نخستین خانه امن زنان تحت خشونت در استان خبرداد

البرز گلستان/ بیست و دومین خانه امن زنان تحت خشونت  کشور صبح امروز سه شنبه ۳ مردادماه با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور،خانم عباسی-مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور درامور زنان وخانواده ، چراغعلی-مدیر کل اجتماعی استانداری،دکترغفاری-مدیرکل بهزیستی استان  وجمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی  درگرگان را هاندازی شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح خانه امن زنان تحت خشونت در گرگان اظهار کرد: در سطح کشور ۲۲ خانه امن زنان تحت خشنونت وجود دارد که از این میزان ۱۵ خانه امن در اختیار بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه هفت خانه امن برای زنان تحت خشونت در کشور توسط بخش دولتی مدیریت میشود، افزود: در صدد این هستیم که این خانهها به بخش خصوصی و مردمی واگذار شود.
دکتر محسنی بندپی، ایجاد احساس امنیت را برای زنان خشونت دیده یکی از هدف راهاندازی این خانه امن برشمرد.
ایشان تاکید کرد: زنان خشونت دیده باید به این باور برسند که مکانی برای شایستگی یک انسان برایشان در نظر گرفته شده است وامید داریم که در جامعه نیازی به این خانههای امن نباشد ولی خشونت در جامعه اجتانب ناپذیر است و به دلیل عدم تحول نسبت به یکدیگر و اجتماعی پذیری شرایطی پیش میآید که بانوان مورد خشونت قرار میگیرند.
محسنی تاکید کرد: در این خانههای امن شرایطی را فراهم کردیم که مادر نگرانی برای کودکان خود نداشته باشد و و در آغوش خود مادر فرزندان پرورش یابند.

وی افزود: در هر مکانی که این خانههای امن راهاندازی شود تامین اعتبار آن نیز انجام میشود و بسته به پذیرش افراد اعتبارات این خانههای امن پرداخت خواهد شد.
محسنیبندپی افزود: ۱۰۰ میلیون تومان برای هر خانه امن در نظر گرفته میشود این خانه امن در گلستان ظرفیت ۵ نفر عمومی است و دو نفر با کودک است و اگر نیاز باشد گسترش پیدا میکند.
ابراهیم غفاری، مدیر کل بهزیستی استان گلستان در این مراسم در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: این نخستین خانه امن زنان تحت خشونت در استان گلستان است که توفیق شد با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور راهاندازی شود.
وی تصریح کرد: این خانه مامن امن و پناهگاهی مناسب برای زنان خشونت دیده است و به دنبال این هستیم که در این خانههای امن با اقدامات کارشناسی نسبت به کاهش آسیبها و جامعهپذیری این زنان خشونت دیده کمک کنیم.
غفاری افزود: پذیرش این بانوان خشونت دیده از طریق مراجعه به بهزیستی و معرفی مراجعه قضایی انجام میشود و در این مراکزخدمات مدد کاری، حقوقی، روانشانسی و امدادی و رواشناسی انجام میشود

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۳:۴۳ ب.ظ

دیدگاه