- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

جعفری معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان از سازش ۵۰درصد پرونده هادر شعب ویژه صلح و سازش در دادگستری ها و دادسراهای سراسر استان خبرداد

سازش ۵ پرونده با تلاش اعضا شورای حل اختلاف در یک روز
البرز گلستان/با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف ، ۵ پرونده ضرب و شتم به سازش طرفین ختم شد .
به گزارش روابط عمومی شورای حل اختلاف استان گلستان؛ معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان گفت: این پرونده ها از دادسرای گرگان به شعب ویژه صلح و سازش ارجاع شده بود که با پادرمیانی اعضای شورا ، طرفین از شکایت خود صرف نظر کردند و رضایت دادند.
احمد جعفری افزود : ۱۵ نفر در این پرونده ها درگیر بودند که اگر رضایت نمی دادند این پرونده ها باید برای سیر مراحل رسیدگی وارد دادسرا می شد .
جعفری گفت: شعب ویژه صلح و سازش در دادگستری ها و دادسراهای سراسر استان مستقر هستند و تمرکز آن ها بر سازش در پرونده ها ست .
به گفته جعفری آمار نشان می دهد ۵۰ درصد پرونده ها در این شعب ، سازش می شود.

0 [1]
0 [1]