- البرز گلستان - http://alborzegolestan.ir -

کفش هایی که بیشتر از ١٠ سانتی متر پاشنه داشته باشند باعث نداشتن کنترل در رانندگی و تصادف می شوند/ در انتخاب کفش برای رانندگی دقت کنید

انتخاب کفش مناسب، چقدر کاهش تصادفات و کنترل و مهارت رانندگی موثر است؟

البرز گلستان/سرهنگ داوود قاسمیان، رییس پلیس ترافیک شهری در گفت و گو با سایت راهور با اشاره به اینکه انتخاب کفش مناسب برای رانندگی این فرصت را فراهم می کند تا فشارلازم و استاندارد روی پدال ها، ترمز و گاز فراهم شود، گفت:”کفش هایی که بیشتر از ١٠ سانتی متر پاشنه داشته باشند مناسب رانندگی نیستند. زیرا کف سخت این کفش ها باعث می شود تا پا عملکرد صحیح روی پدال ها نداشته باشد.”

سرهنگ قاسمیان در این باره توضیح داد:”پوشیدن کفش های پاشنه بلند در رانندگی مشکل ساز خواهد بود زیرا هردو پدال های ترمز و گاز با پاشنه کار می کنند. با وجود کفش پاشنه بلند استحکاک کافی ایجاد نمی شود.”

به گفته سرهنگ قاسمیان پوشیدن کفش پاشنه بلند، دمپایی، و کفش های نامناسب دیگر می تواند به دلیل قرار نگرفتن درست پا روی پدال می تواند باعث لغزش پا و در نهایت از دست دادن پدال ها زمان رانندگی شود.

انتهای پیام

 

0 [1]
0 [1]