ربیعی معاون استاندار گلستان در مراسم تقدیر صندوق بازنشستگی استان درراستای همکاری دربرگزاری جشنواره ورزشی بازنشستگان :بازنشستگی از کار افتادگی نیست بلکه پایان عقد قرار داد یک نفر با سازمان متبوعش می باشد

البرز گلستان/به پاس تشکر از خدمت ربیعی معاون استاندار گلستان در برگزاری جشنواره ورزشی بازنشستگان استان گلستان جعفری مدیر صندوق بازنشستگی گلریز مدیر خانه امید گرگان و افتخاری میر گروه خبر البرز گلستان و بیدی مسئول روابط عمومی بازنشستگی استان دیداری با وی داشتند. ربیعی در ایم مراسم ضمن تقدیر و تشک راز عملکرد خوب صندوق بازنشستگی استان و مدیریت مدبرانه جعفری مدیر صندوق استان اظهار کرد: همجواری و مصاحبت با بازنشستگان و پیشکسوتان توفیق الهی می خواهد وی خطاب به مدیران صندوق  افزود: شما با افرادی سروکار داریدکه زمانی این مملکت را می چرخواندند و از عملکرد آنان کشور ما بهرمند می شد.

ربیعی تصریح کرد: بازنشستگی از کار افتادگی نیست بلکه پایان عقد قرار داد یک نفر با سازمان متبوعش می باشد.

وی ادامه داد: باید به بازنشستگان انگیزه داد تا سالم در جامعه بمانند و کانونهای بازنشستگی باید باعث این شوند فاصله و گذر تبدیل به وضعیت خوب شود.

معاون استاندار گلستان سپس تاکید کرد: مدیران بازنشستگی نباید خودشان احساس بازنشستگی کنند زیرا که بازنشستگان سرمایه و ثروت اصلی جامعه هستند.

وی همچنین جهت با نشاط و شاداب بودن بازنشستگان خواستا ر حضور بازنشستگان در بخشهای غیر دولتی و انجمن ها و سمن ها  و کارهای مشاوره شد.

ربیعی در خاتمه مجددا خواستار راه اندازی دبیرخانه جشنواره ورزشی بازنشستگان و تشکیل ستادی در مرکز صندوق استان با حضور دائمی  معاون استاندار  و مدیران کل ذیربط  و مجموعه صندوق بازنشستگی  با برگزاری جلسات ماهانه شده است..

در این نشست جعفری مدیر صندوق از مجموعه مدیران استانی که دربرگزاری این جشنواره عملکرد خوبی داشته اند از معاون استاندار خواستار تقدیر و تشکر از مجموعه دست اندرکاران شده است.

خبر از : محمد یزدانی

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در دوشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۹:۲۱ ق.ظ

دیدگاه