تاکید گلدی زاده مدیرسازمان تعاون روستایی گلستان بر بکارگیری سرمایه های مادی و معنوی منطقه برایجاد منابع درآمدی و اشتغالزایی نو وپایداردر آنها

جلسه بررسی توانمندیها و قابلیتهای تشکلها و تعاونیهای شهرستانهای ترکمن و گمیشان
البرز گلستان/باحضور مدیرکل تعاون روستایی استان گلستان مهندس گلدی زاده و معاونان استانی و همکاران اداری و مدیران عامل و روسای هیات مدیره
مهندس گلدی زاده ضمن تاکید بر استفاده بهینه از قابلیتها و توانمندی تشکلها بر بکارگیری سرمایه های مادی و معنوی منطقه برایجاد منابع درآمدی و اشتغالزایی نو و پایدار در آنها یادآوری کرده و پویایی آنها را در راستای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به اهالی منطقه بالاخص روستاییان زحمتکش خواستار شدند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۱۱ ب.ظ

دیدگاه